Procesy korozyjne w nowo budowanych instalacjach ze stali czarnej  zachodzą natychmiast. Sprzyja temu stan skorodowanych powierzchni wewnętrznych rur, miesiącami magazynowanych u producenta i w hurtowniach „pod chmurką” oraz napełnianie instalacji do próby szczelności natlenioną wodą wodociągową.  Znamy wiele przypadków, gdy już 1-2 lata po oddaniu budynku do eksploatacji, pojawiają się problemy z drożnością rur (gałązek) i zasklepianiem klima konwektorów, zaburzając ich pracę w celu utrzymania zadanej temperatury. Czasem kluczowe elementy instalacji zaczynają korodować. W takich przypadkach, instalacja objęta jest jeszcze gwarancją i naszą usługę co prawda wykonujemy na zlecenie właściciela, ale na koszt wykonawcy udzielającego gwarancji.
Problem ten dotyczy zwłaszcza instalacji zabezpieczających pracę laboratoriów i zakładów, gdzie reżim wymaganej na linii produkcyjnej temperatury musi być utrzymany.
W jednym z przypadków problem został zdiagnozowany przez serwis gwarancyjny pomp, który trafnie wykazał, że ich uszkodzenie po rocznej eksploatacji nie jest spowodowane wadą materiałową, ale bardzo niskim pH glikolu w całej instalacji, czego praprzyczyną był z kolei brak wytrawienia i spasywowania instalacji, przed jej uruchomieniem.

Wykorzystując profesjonalne technologie chemiczne trawimy i pasywujemy całe instalacje lub jej wybrane kluczowe elementy