1.   Diagnoza problemu

–  wizja lokalna i pobranie próbek osadów,
–  ustalenie charakterystyki instalacji (układu),
–  wykonanie badań symulacyjnych i opracowanie optymalnej technologii czyszczenia,
–  ustalenie dogodnego terminu czyszczenia.

2.   Przygotowanie instalacji i czyszczenie
–  podłączenie się do instalacji,
–  odmulanie instalacji,
–  wprowadzenie preparatu do układu,
–  cyrkulacja właściwa – kontrola analityczna procesu i obserwacja instalacji,
–  zrzut oraz neutralizacja roztworu poreakcyjnego,
–  przepłukiwanie układu,
–  nawodnienie układu,
–  dodanie inhibitorów korozji.

3.   Prace końcowe
–  odłączenie agregatu od układu,
–  prace kontrolne na instalacji,
–  prace porządkowe,
–  sporządzenie protokołu końcowego z czyszczenia.