Czyszczenie wymienników ciepła typu JAD

Czyszczenie wymienników ciepła typu JADchemiczne czyszczenie wymiennika ciepła JAD

Ze względu na swą trwałość i niezawodność wymienniki JAD to najpopularniejsze urządzenia tego typu w Polsce. Oznaczane są poprzez nadany im numer, w którym pierwsza grupa cyfr oznacza liczbę nawiniętych warstw rurek, a druga ich ilość.

Ze względu na większy stosunek pojemności wodnej w stosunku do powierzchni wymiany ciepła (niż w wypadku urządzeń płytowych), o 70% i więcej wzrasta masa osadu kamienia do usunięcia, a wraz z tym zwiększa się zapotrzebowanie na preparaty oraz wydłuża czas czyszczenia.

Cechą szczególną JAD wynikającą z budowy jest narastanie znacznej ilości osadu przy kołnierzach strony wtórnej. Jednak nie stanowi to dla nas problemu – czyszczenie wymienników, nawet tych całkowicie zasklepione osadem, wykonujemy z największą precyzją.

Dane Płytowy JAD Różnica
Typ Danfoss XB 60-1 6/50
Powierzchnia grzewcza [m2] 5,7 5,7
Pojemność kanałów strony wtórnej / płaszcza [dcm3] 7,57 12,80 > 5,23
Objętość kamienia przy 50% wypełnieniu kanałów/ płaszcza [dcm3] 3,8 6,4 > 2600
Ciężar właściwy kamienia 2,1 [g/cm3] 2,1 2,1
Masa kamienia [kg] 7,98 13,44 > 5,46
Wyższe  zakamienienie [%] 70%

Problemem może być brak możliwości podłączenia się do określonej strony wymiennika (pierwotnej lub wtórnej) w celu wykonania czyszczenia. W takim wypadku zachodzi potrzeba demontażu wymiennika w węźle cieplnym, z czym z kolei wiąże się konieczność wymiany na nowe wszystkich uszczelek przy kołnierzach przyłączeniowych. Wzrost ciężaru wymiennika nie pozostaje bez znaczenia. W tabeli zestawiono parametry JAD.

Typ JAD Pojemność płaszcza [l] Pojemność rurek [l] Powierzchnia grzewcza [m2] Masa [kg]
3.18 5 4,8 2,20 26
5.36 9,5 7,8 3,60 42,5
6.50 12,8 11,4 5,70 49,5
9.88 29 16 10,70 90
12.114 54,2 20,1 18,40 165
17.217 238 78 58,4 485

Czyszczenie wymienników ciepła – czyszczenie wymienników ciepła JAD