Lutowane płytowe wymienniki ciepła są szczególnie podatne na zakamienienie, a  czyszczenie dużo trudniejsze. Wynika to z ich konstrukcji, gdzie w wąskich kanałach bardzo szybko powstaje osad, powodując zatkanie części kanałów i wyłączenie z pracy całych płyt. Dla przykładu w kanale o grubości 2 mm, już o,5 mm osadu powoduje zmniejszenie przepływu wody aż o 50%. Gdy do tego doliczymy straty powstałe w przepływie ciepła między płytami strony wysokich i niskich parametrów spowodowane kamieniem w wysokości 15%, spadek sprawności cieplnej wymiennika jest jeszcze większy.

To co nas wyróżnia na rynku usług chemicznego czyszczenia to wykorzystanie profesjonalnych technologii przemysłowych oraz metodyki postepowania, także w przypadku usług czyszczenia wymienników, które są relatywnie tanie. Zawsze podajemy konkretną cenę i czas trwania czyszczenia, w trakcie którego wymiennik musi być wyłączony z eksploatacji. Ponadto nie stosujemy żadnych „chwytów” w postaci np. wzrostu ceny w zależności od ilości wykonanych cyrkulacji, co często obserwujemy na rynku.

Specyficzną cechą lutowanych płytowych wymienników ciepła jest ich duża powierzchnia wymiany ciepła Sw, przy niewielkiej pojemności wodnej Vw. Na przykład wymiennik typu Cetetherm CP 422-100 o powierzchni 1o metrów kwadratowych, ma zaledwie 12 litrów pojemności wodnej (dla porównania kocioł o powierzchni grzewczej 60 m2 ma aż 2000 litrów pojemności). Dlatego też kryterium obliczenia zapotrzebowania na preparaty do wyczyszczenia danego wymiennika o określonej Sw jest obliczona masa osadu do usunięcia Mo, a nie ilość wynikająca z kryterium stężenia roztworu o danej objętości. Dopiero na podstawie Mo obliczamy wymagane zużycie preparatów, a następnie określamy optymalne stężenie roztworu,  jego objętość oraz wymagania w zakresie użytego agregatu czyszczącego i w konsekwencji niezbędny czas czyszczenia.

Takie działanie daje gwarancję całkowitego usunięcia osadu, a nie jedynie podczyszczenia wymiennika