Czyszczenie wymienników ciepła płytowych skręcanych

Czyszczenie wymienników ciepła płytowych skręcanychchemiczne czyszczenie wymiennika ciepła płytowego skręcanego

Czyszczenie wymienników wielkopowierzchniowych jest szczególnie trudne, ze względu na wymagania techniczne. Na przykład wymiennik TRANTER o powierzchni wymiany ciepła 476 m2, ma pojemność strony pierwotnej zaledwie 786 litrów. Jeżeli założymy, że tylko 1/10 objętości kanałów wypełnia powstały osad, to jego masa  wyniesie 141 kg, do rozpuszczenia którego należy zużyć aż 211 kg preparatu. Ilość roztworu czyszczącego wyniesie  1900 l.

Znamy liczne przypadki niewłaściwego czyszczenia. W pierwszym firma „czyszcząca” pozostawiła opakowania po użytym preparacie. Po przeliczeniu jego objętości i stężenia okazało się, że w zasadzie usunięto 1/10 osadu. W innym przypadku czyszczenie mechaniczne płyt, ze względu na wyjątkowo twardy kamień nie powiodło się i każda z nich i tak była następnie po kolei czyszczona chemicznie. Takie działanie spowodowało wyłączenie wymiennika na tydzień, co z kolei spowodowało duże straty w produkcji. Gdyby wymiennik czyszczono chemicznie bez rozkręcania, usługa trwałaby 12-16 godzin, jej cena byłaby niższa i oczywiści nie byłoby żadnych strat w produkcji.

Należy podkreślić, że czyszczenie jest pracochłonne, ponieważ zużycie w jednej cyrkulacji większej ilości preparatu jest niecelowe i absolutnie nie spowoduje uzyskania lepszego efektu. Wynika to z szybkiego zasolenia roztworu czyszczącego, co znacząco obniża prędkość reakcji chemicznej podczas usuwania osadu. Innym uwarunkowaniem może być także skład osadu, który często jest niejednorodny i może zawierać różne frakcje kamienia.  Taki swoisty „przekładaniec” wymaga zastosowania do jego usunięcia kilku (2÷3) różnych preparatów i roztworów, o krańcowo odmiennym sposobie działania. Zmiana roztworów wymaga dokładnych płukań między etapami, co dodatkowo wydłuża czas czyszczenia.

W tej sytuacji do czyszczeń wymienników wielkopowierzchniowych wymagane jest posiadanie nie tylko dużej wiedzy i doświadczenia, ale także odpowiednich pomp o bardzo dużym przepływie oraz dużych zbiorników zarobowych i retencyjnych. Inną kwestią pozostaje podgrzew tak dużej ilości roztworów do określonej temperatury.

Gwarantujemy Państwu najwyższy standard czyszczenia oraz usunięcie każdego typu osadu

 

Zbiornik o pojemności 1600 l
Zbiornik o pojemności 1600 l

 

Czyszczenie wymienników ciepła płytowych skręcanychchemiczne czyszczenie wymiennika ciepła płytowego skręcanego