533 338 873 501 019 127 biuro@chemiczneczyszczenie.pl

Jednoczesne czyszczenie trzech wymienników c.o. typu JAD 6.50 – czas realizacji 7 godzin (z lewej roztwarzanie osadu węglanowego z prawej roztwarzanie tlenków żelaza)

Jednoczesne czyszczenie trzech wymienników c.o.  typu JAD 6.50
   - czas realizacji 7 godzin (z lewej roztwarzanie osadu węglanowego z prawej roztwarzanie tlenków żelaza)