533 338 873 501 019 127 biuro@chemiczneczyszczenie.pl

Czyszczenie i płukanie instalacji

Mylne przekonanie, że chemiczne czyszczenie instalacji przemysłowych doprowadza do rozszczelnienia rur, może w rezultacie doprowadzić do odwrotnego skutku – poniesienia znacznie większych kosztów związanych z naprawą lub nawet wymianą urządzeń c.o. Obecnie coraz więcej osób odchodzi na szczęście od tego przekonania, decydując się na regularne płukanie instalacji w celu pozbycia się zalegających wewnątrz zanieczyszczeń.

Naszą pracę opieramy na doświadczeniu, fachowej wiedzy i nowoczesnych sposobach usuwania kamienia z rur, instalacji c.o. i innych urządzeń przemysłowych. Pragniemy przekonać Państwa, że wbrew powszechnej opinii proces czyszczenia nie trwa całymi tygodniami – można go skrócić do kilku lub kilkunastu godzin, o ile czynność ta zostanie przekazana w ręce profesjonalistów dysponujących nie tylko wiedzą, ale także sprawdzonymi narzędziami do płukania rur. Stosowanie nowoczesnych inhibitorów korozji skutecznie zapobiega korozji, a tym samym rozszczelnieniu czyszczonych urządzeń.

Czyszczenie instalacji c.w.u.

Koszty wytworzenia energii cieplnej wzrosły? Jakość wody użytkowej znacznie się pogorszyła? Czas na wymianę grzejników? Wszystkie te czynności powinny zostać poprzedzone chemicznym czyszczeniem instalacji.

Czyszczenie instalacji c.o.

Obawa przed chemicznym czyszczeniem instalacji c.o. jest bezzasadna, co udowadniamy za pomocą prostych porównań. Nowoczesne metody pozwalają na bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń z urządzeń przemysłowych.