533 338 873 501 019 127 biuro@chemiczneczyszczenie.pl

„Urobek” czyli: zendra walcownicza, perły spawalnicze, tlenki żelaza trójwartościowego i produkty korozji

"Urobek" czyli: zendra walcownicza, perły spawalnicze, tlenki żelaza trójwartościowego i produkty korozji