533 338 873 501 019 127 biuro@chemiczneczyszczenie.pl

Czyszczenie / trawienie kotłów w uzgodnieniu z UDT

Bez tytułu

Jesteśmy firmą uprawnioną do chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń ciśnieniowych (CH 30-47/3-14).
W uzgodnieniu z 19-oma oddziałami UDT wyczyściliśmy ponad 170 kotłów wodnych i parowych  różnych typów (opłomkowych walczakowych, wodno-rurowych i płomienicowo-płomieniówkowych) oraz wytwornic pary.

Z doświadczenia można przyjąć, że od momentu wystawienia nam w dniu D1 zlecenia wyczyszczenia kotła, poprzez opracowanie przez nas i uzgodnienie w CLDT Instrukcji technologicznej chemicznego czyszczenia, harmonogram przygotowania czyszczenia jest następujący:

D1 10.00       Przesłanie pisemnego zlecenia wyczyszczenia kotła (w odpowiedzi na otrzymana ofertę) na adres biuro@chemiczneczyszczenie.pl   
Wysłanie próbki kamienia kotłowego pobranej z powierzchni grzewczej kotła (najlepiej odkutej przecinakiem z płomienicy przez dolny właz wyczystkowy, lub z płomieniówek przez górny właz rewizyjny)

D1 12.00       Wysłanie kurierem próbki osadu do CLDT w Poznaniu i dokonanie przez nas przelewu na konto UDT (warunkuje otrzymanie wyników)       koszt badania wynika z taryfy UDT i wynosi 1160 zł (my opłacamy i refakturujemy na fakturze za czyszczenie kotła);

D2-D4           Badania składu chemicznego kamienia w CLDT;

D2-D4          Badania symulacyjne roztwarzania kamienia dla określenia optymalnej technologii oraz wymaganego zużycia chemikaliów

D4                  Zapotrzebowanie dowozu ADR chemikaliów przez spedytora;

D5                 Otrzymanie z CLDT wyników badania składu kamienia;

D5                Opracowanie Instrukcji technologicznej chemicznego czyszczenia (sformalizowany dokument UDT);

D5                 Przesłanie do CLDT Instrukcji… i jej uzgodnienie – koszt badania wynika z taryfy UDT i wynosi 1160 zł (my opłacamy i refakturujemy na fakturze za czyszczenie kotła);

D6-7              Dowóz ADR chemikaliów i ich rozładunek przed kotłownią (zaworami w stronę drzwi)

D8 7.00        Dowóz wyposażenia specjalistycznego do kotłowni;  Rozładunek i początek czyszczenia kotła

Czyszczenia realizujemy z zachowaniem przepisów BHP, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu